top of page
水
1686198631643_edited.jpg

Ứng dụng lò đa vùng

  • ​Công nghệ sản xuất/tái sinh than hoạt tính

  • Công nghệ khử màu và tinh chế hấp thụ đường thực phẩm

  • Công nghệ xử lý nước thải tiên tiến

  • Công nghệ hấp phụ/nhiệt phân xử lý chất thải công nghiệp (khí lỏng rắn)

  • Hệ thống lắp đặt lò nung đa tầng rang khoáng

  • Hệ thống thiết bị lò đa tầng nhiệt phân bùn

  • Hệ thống lắp đặt lò đa tầng sinh hóa (PLA)

  • Hệ thống tái chế pin lithium ion thải

Dịch vụ của chúng tôi

bottom of page