top of page

Dịch vụ độc quyền

Shangding Environment có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật quan trọng trong nhiều lĩnh vực.Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm dành riêng cho toàn bộ quy trình dịch vụ kỹ thuật trong các lĩnh vực kỹ thuật sau:

  • Công nghệ sản xuất/tái sinh than hoạt tính

  • Công nghệ tinh chế khử màu hấp thụ đường thực phẩm

  • Công nghệ xử lý nước thải tiên tiến

  • Công nghệ hấp phụ/nhiệt phân xử lý chất thải công nghiệp (khí lỏng rắn)

  • Hệ thống lắp đặt lò nung đa tầng rang khoáng

  • Hệ thống thiết bị lò đa tầng nhiệt phân bùn

  • Hệ thống lắp đặt lò đa tầng sinh hóa (PLA)

  • Hệ thống tái chế pin lithium ion thải

bottom of page